บริษัท เกื้อสกุล คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (Kuasakul Construction And Design.Co.Ltd)

ประวัติความเป็นมา

กว่า 10 ปี ของการทำงานในวงการก่อสร้าง ภายใต้ร่มเงาของ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มวิศวกร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงาน ก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนจบงานให้สำเร็จลุล่วง จนกระทั่งส่งมอบงาน ให้กับเจ้าของโครงการได้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดย งานทั้งหมดได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานไม่น้อยกว่า 70 โครงการ

ถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวต่อไปในเส้นทางที่เราคุ้นเคยและ เชี่ยวชาญ ด้วยความมุ่งมั่นและคาดหวังอย่างแรงกล้าที่จะนำพาบริษัทฯ ให้ก้าวขึ้นมาในระดับแถวแนวหน้าของวงการก่อสร้างไทย และมุ่งสู่สากลให้จงได้.....

บริการของเรา

มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ บริการก่อสร้างรากฐาน จนกระทั่งดำเนินงานก่อสร้างอาคารให้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าในการควบคุมผลงานและงบประมาณ ดำเนินการในสายงานด้านการก่อสร้าง มาอย่างต่อเนื่อง สั่งสมประสบการณ์ในการแก้ปัญหา ได้ตรงความต้องการอย่างตรงจุดและชัดเจน ร่วมดำเนินการมาแล้วในหลายโครงการและจะไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้

Aranta Suvarnabhumi

CONSTRUCTION

งานรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจร งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมระบบ งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมไฟฟ้า

Aranta Suvarnabhumi

RENOVATION

งานต่อเติม ตกแต่ง ปรับปรุงซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดด้วย ช่างเฉพาะทาง

Aranta Suvarnabhumi

CONSULTING

งานให้คำปรึกษา ตรวจสอบการดำเนินงาน ตามหลักวิชาชีพ มาตรฐานตามหลักงานวิศวกรรม

Aranta Suvarnabhumi

ESTIMATE

งานประมาณราคาโครงการ ถอดแบบก่อสร้าง ต่อเติม กำหนดวัสดุและราคา วางแผนการก่อสร้างให้อยู่ภายใต้งบประมาณ

Aranta Suvarnabhumi

DESIGN

งานออกแบบ เขียน คำนวณทิศทางลม ทิศทางของแสงแดด ใส่ใจทุกรายละเอียด เพื่อบ้านที่สวยงาม มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย ให้คำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุ ตกแต่ง

Aranta Suvarnabhumi

TEST LAB

ทดสอบหาชั้นดินเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเข็ม

Our services

การบริการของเรา – งานก่อสร้างครบวงจร งานต่อเติม งานตกแต่ง งานปรับปรุง งานซ่อมบำรุง ให้คำปรึกษา ตรวจสอบแผนงาน ถอดแบบประมาณราคา ออกแบบเขียนแบบ อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย สำนักงาน ฯลฯ

Our experience

ประสบการณ์ของเรา –ได้ดำเนินการในสายงานด้านการก่อสร้าง มาอย่างต่อเนื่อง สั่งสมประสบการณ์ในการแก้ปัญหา ได้ตรงความต้องการอย่างตรงจุดและชัดเจน ร่วมดำเนินการมาแล้วในหลายโครงการและจะไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้

TEAM’S EXPERIENCES

 • logo 0
 • logo 1
 • logo 2
 • logo 3
 • logo 4
 • logo 5
 • logo 6
 • logo 7
 • logo 8
 • logo 9
 • logo 10
 • logo 11
 • logo 12