รับเขียนแบบ

บริการรับเขียนแบบครบวงจร เพื่อเนรมิตให้คุณได้อยู่ในเคหะสถานที่มีดีไซน์ในสไตล์ที่เป็นตัวคุณ แบบบ้านที่ให้คุณได้มากกว่าแบบบ้านที่สวยงาม

รับออกแบบ บ้านพักอาศัย

รับออกแบบ อาคารสำนักงาน

รับออกแบบ โรงงาน

แบบสถาปัตย์, แบบโครงสร้าง, แบบระบบไฟฟ้า, แบบระบบประปา, แบบระบบสุขาภิบาล พร้อมรายการคำนวณโครงสร้างและเซ็นรับรองรายการคำนวณโดยวิศวกร

พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 200 ตารางเมตร ราคา XX,XXX บาท

พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 350 ตารางเมตร ราคา XX,XXX บาท

พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 500 ตารางเมตร ราคา XXX,XXX บาท

การออกแบบพร้อมก่อสร้าง

รายละเอียดแบบก่อสร้าง ประกอบด้วย

 1. แบบแสดงผังบริเวณปลูกสร้างอาคาร
 2. แบบแปลนพื้นอาคารทุกชั้น
 3. รูปด้านอาคาร 4 ด้าน
 4. รูปตัดแสดงพื้นที่ภายในตัวอาคาร อย่างน้อย 2 รูป
 5. แบบขยายบันใด (ถ้ามี)
 6. แบบขยายห้องน้ำทั้งหมด
 7. แบบขยายประตู – หน้าต่าง
 8. แบบขยายงานสถาปัตย์อื่นๆ
 9. แบบแสดงระบบไฟฟ้า
 10. แบบแสดงงานระบบสุขาภิบาล
 11. ภาพ 3D PERSPECTIVE แสดงภาพจำลองตัวอาคาร
 12. บริการขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมเซ็นควบคุมงาน

มัดจำค่าแบบเริ่มต้น 20,000 บาท (ใช้เป็นส่วนลดในสัญญาก่อสร้างภายหลัง)

เงื่อนไขการมัดจำ

 • ลูกค้าสามารถขอปรับแก้ไขได้ 3 ครั้ง ก่อนทำแบบรวมเล่มสำหรับขออนุญาตก่อสร้าง
 • ถ้ามีการแก้ไขแบบเพิ่มเติมภายหลัง คิดค่าแก้ไขแบบ 2,000 บาท/ครั้ง

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ภายหลังแบบแปลน พร้อมภาพ 3D แล้วเสร็จ มัดจำสัญญาก่อสร้าง 15% (หรือแล้วแต่ประเภทอาคาร)

 • useful-tips-for-building-a-house_tips-for-building-a-house_decorating-your-bathroom-ideas-designs-for-a-small-cloakroom-design-home-modern-house-2013-bath-room-remodel-homes-int.jpg
  ทำเลที่ดิน ขนาดที่ดิน จะต้องเหมาะสมกับแบบอาคารที่จะก่องสร้าง โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบอาคารที่ท่านเลือก ที่ดินที่จะต้องทำการถม หรือปรับระดับ ต้องปรับให้เรียบร้อยก่อนทำสัญญา โดยท่านเป็...
Visitors: 4,325