ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletเตรียมพร้อมก่อนสร้างบ้าน
bulletรับปรึกษางานก่อสร้าง
bulletขอบเขตวิศวกรโยธา
bulletประมาณราคา(BOQ)
bulletรับสร้างบ้าน
bulletตกแต่งภายใน
bulletควบคุมงานก่อสร้าง
bulletตรวจสอบอาคาร
bulletจัดสวนสวยงาม
bulletการกำหนดพื้นที่ใช้สอย
bulletขั้นตอนพิธีวางศิลาฤกษ์
bulletวัสดุหลักในงานก่อสร้าง
bulletบ้านหลังน้ำท่วม
dot
เว็บไซด์แนะนำ
dot
สภาวิศวกร


ขั้นตอนพิธีวางศิลาฤกษ์

สิ่งที่ใช้ในพิธี

ก. เครื่องใช้ในพิธีสงฆ์

(๑) โต๊ะหมู่บูชา พร้อมทั้งพระพุทธรูป เครื่องตั้งและเครื่องสักการะบูชา (ดอกไม้ ธูปเทียน)
(๒) ครอบน้ำมนต์พร้อมด้วยหญ้าคาพรมน้ำมนต์ ๑ กำ
(๓) ด้ายสายสิญจน์
(๔) อาสน์สงฆ์และเครื่องรับรองพระสงฆ์ (น้ำ)
(๕) ไทยธรรมสำหรับถวายพระสงฆ์ในพิธี

ข. เครื่องวางศิลาฤกษ์

(๑) แผ่นศิลาฤกษ์ (ทำเตรียมไว้ตามที่โหรกำหนดให้)
(๒) ไม้เข็มมงคล ๙ ต้น (ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์, สักทอง, ไผ่สีสุก, พยุง, ทองหลาง, กันเกรา, ทรงบันดาล หรือทรงบาดาล, ขนุน) ซึ่งพระอาจารย์อักขระไว้แล้ว
(๓) ทรายเสก (ทรายที่เสกด้วยพระปริตร หรือพระพุทธมนต์)
(๔) เครื่องดื่ม
(๕) ทองคำเปลวประมาณ ๑๕ แผ่น พร้อมทั้งสื่อปิดทอง
(๖) อิฐทอง - นาก - เงิน อย่างละ ๓ แผ่น (อิฐทาบรอนซ์ สีทอง, สีเงิน, และเทา) ถ้าใช้ ๙ แผ่น วิธีอิฐตาม ผนวก ค
(๗) ตลับนพรัตน์, ลูกกันพิษกันภัย, เศษทอง, นาก, เงิน สำหรับลงก้นหลุม
(๘) ข้าวตอก ดอกไม้ เมล็ดถั่ว, งาดำ
(๙) ค้อน, เกรียง, ปูนซิเมนต์ผสมเสร็จแล้ว

ค. เครื่องบูชาฤกษ์ (เทวดาประจำฤกษ์)

(๑) บายศรีปากชาม
(๒) เครื่องมัจฉามังสะ ๖ (คือ กุ้ง, ปู, ปลา, หัวหมู, เป็ด, ไก่)
(๓) ขนมนมเนย

 • ขนมต้มแดง, ต้มขาว
 • ขนมหูช้าง
 • ขนมเล็บมือนาง
 • กล้วยน้ำไทย (ถ้าไม่ได้จะใช้กล้วยน้ำว้าแทนก็ได้)
 • ผลไม้ต่างๆ
 • นม, เนย
 • ขนมทองหยิบ ทองหยอด, ฝอยทอง, ฯลฯ

(๔) เครื่องต้อนรับเทวดา

 • น้ำ ๑ ที่
 • หมากพลู ๑ พาน

วิธีปฏิบัติ

ก. ขั้นเตรียมการ

(๑) เตรียมเครื่องพิธีสงฆ์, เครื่องวางศิลาฤกษ์ และเครื่องบูชาฤกษ์ให้พร้อม
(๒) เตรียมหลุมและราชวัติฉัตรธง ดังนี้ :-

 • ขุดหลุมตามทิศทางที่โหรกำหนดให้ (ดูทิศการขุดคลุม)
 • ขุดหลุมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒ เมตร ยาว ๓ เมตร ลึก ๗๕ - ๘๐ เซนติเมตร
 • ก่ออิฐถือปูนเป็นแท่นสี่เหลี่ยมขนาดกว้างประมาณ ๖๐ เซนติเมตร สูงประมาณ ๗๕ - ๘๐ เซนติเมตร สำหรับวางอิฐ ทอง - นาก - เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ไว้กลางหลุม
 • จัดทำราชวัติฉัตรล้อมบริเวณหลุมคือ ฉัตรใหญ่ ๔ ฉัตรเล็ก ๘, ธง ๘, ต้นกล้วย ๘ ต้น, ต้นอ้อย ๘ ต้น
 • วางสายสิญจน์รอบบริเวณ โดยใช้สายสิญจน์จากพระพุทธรูป โยงเชื่อมไปยังเครื่องวางศิลาฤกษ์ แล้วโยงเข้าสู่ปะรำพิธี

ข. ขั้นปฏิบัติการ

(๑) ก่อนฤกษ์ประมาณ ๓๐ - ๔๕ นาที

 • ประธานฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
 • พิธีกร อาราธนาศีล, ประธานฯ และผู้เข้าร่วมพิธีตั้งใจฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์(จวนได้เวลาฤกษ์พระสงฆ์พักการสวด)

(๒) ก่อนปฐมฤกษ์ประมาณ ๕ - ๑๐ นาที ประธานฯ กราบพระฯ แล้วออกไปจุดเครื่องบูชาฤกษ์ คือ จุดเทียนใหญ่ ๑ คู่ และธูปเล็ก ๑ กำ เพื่อปักบูชาที่เครื่องบูชาฤกษ์
(๓) พิธีกร บูชาฤกษ์ (ดูบทบูชาฤกษ์)
(๔) ประธานฯ ตั้งจิตอธิฐานนำใบเงิน ใบทอง ใบนาก ๘ ใบ และเหรียญเงิน, ทองโปรยลงก้นหลุม (สมมติว่าเป็นการซื้อที่)
(๕) ประธานฯ ปิดทองและเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ (รอระยะจนได้ปฐมฤกษ์)
(๖) ได้ฤกษ์ ประธานฯ ยืนหันหน้าไปทางทิศเป็นศรีของวัน (ผนวก ข.)

 • ประธานฯ ตอกเข็มมงคล ๙ ต้น ตามลำดับเป็นประทักษิณ (ดูลำดับการตอกไม้มงคล)
 • พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์

(๗) ประธานฯ วางแผ่นอิฐทอง - นาก - เงิน ตามลำดับแล้วถือปูนที่ผสมน้ำมนต์ และทรายเสกไว้ด้วยเกรียง
(๘) ประธานฯ วางตลับนพรัตน์ลงในช่องอิฐที่ก่อไว้ แล้ววางศิลาฤกษ์ทับ
(๙) ประธานฯ โปรยข้าวตอกดอกไม้ เหรียญเงิน เหรียญทอง ลงศิลาฤกษ์ทับ
(๑๐) พระสงฆ์รูปหนึ่งออกมาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และอีกรูปหนึ่งโปรยทรายเสก
(๑๑) พระสงฆ์รับถวายไทยธรรมแล้วอนุโมทนา ประธานฯ กรวดน้ำและรับพร เป็นเสร็จพิธี
(๑๒) จัดพาหนะส่งพระสงฆ์

หมายเหตุ

คำบูชาฤกษ์ที่แนบไว้บนท้ายนี้ พิธีกร พึงเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเวลา บทที่ขาดไม่ได้คือ

๑. บทมนัสการพระพุทธเจ้า (นโม ๓ จบ)
๒. บทชุมนุมเทวดา (สคฺเค ฯลฯ)
๓. คาถาบูชาพระเกตุ (เกตุเทว ฯลฯ)
๔. คาถาให้พรเจ้าภาพ

เมื่อเสร็จพิธีบวงสรวงแล้ว จะลาเครื่องวังเวย พึงกล่าวคำลาว่า "เสสัง มังคะลัง ยาจามิ ข้าพเจ้าขอมงคลที่เหลือ" แล้วจึงยกเครื่องสังเวยนั้นไป

การตอกไม้มงคล

ประธานฯ ยืนหรือนั่ง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เริ่มตอกตามผัง

ไม้มงคลทั้ง 9 ชนิด ที่ใช้ปักไว้ก้นหลุมเสาเอก ในพิธีวางศิลาฤกษ์ โบสถ์วิหาร สถานที่สำคัญ รวมทั้งบ้านที่พักอาศัย ประกอบด้วย

 • ไม้ชัยพฤกษ์ หมายถึง การมีโชคลาภ วาสนาที่ดี
 • ไม้ราชพฤกษ์ หมายถึง การมีบุญวาสนา จะได้เป็นใหญ่เป็น มีคนเคารพ ยกย่อง นับถือ
 • ไม้ทองหลาง หมายถึง การมีเงินทอง อุดมสมบรูณ์
 • ไม้ไผ่ศรีสุก หมายถึง จะมีความสุขกายสุขใจ
 • ไม้กันเกรา หมายถึง จะมีเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆ
 • ไม้ทรงบันดาล หมายถึง การดลบันดาลให้สิ่งดีๆ บังเกิดขึ้น
 • ไม้สักทอง หมายถึง การมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ให้มั่นคงตลอดไป
 • ไม้พยุง หมายถึง การพยุงฐานะให้มั่นคง
 • ไม้ขนุน หมายถึง จะได้รับ การอุดหนุน จุนเจือ ที่ดี

 


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.